Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opracowania metodyki i programu Akademii Liderów Przemysłu Przyszłości dedykowany dla kształcenia Doradców
Opracowania metodyki i programu Akademii Liderów Przemysłu
Przyszłości dedykowany dla kształcenia Doradców
23.10.2018 więcej
Tworzenie koncepcji i realizacja materiałów audiowizualnych
Świadczenie usług polegających na tworzeniu koncepcji i
realizacji promocyjnych materiałów audiowizualnych.
19.10.2018 więcej
Wsparcie techniczne i hosting portalu trade.gov.pl
Wsparcie techniczne i hosting portalu trade.gov.pl
17.10.2018 więcej
Zakup falcerki na potrzeby poligrafii
Zakup falcerki na potrzeby poligrafii
16.10.2018 więcej
Organizacja i obsługa szkolenia pt. „Prosta polszczyzna – język urzędowy przyjazny obywatelom”
Organizacja i obsługa szkolenia pt. „Prosta polszczyzna –
język urzędowy przyjazny obywatelom”
16.10.2018 więcej
Opracowanie metodyki i programu Akademii Liderów Przemysłu Przyszłości dedykowanego dla kształcenia Doradców
Opracowanie metodyki i programu Akademii Liderów Przemysłu
Przyszłości dedykowanego dla kształcenia Doradców
16.10.2018 więcej
Organizacja, aranżacja oraz obsługa dwudniowej międzynarodowej konferencji poświęconej Cyfrowym Ośrodkom Innowacji (Digital Innovation Hubs)
Organizacja, aranżacja oraz obsługa dwudniowej międzynarodowej
konferencji poświęconej Cyfrowym Ośrodkom Innowacji (Digital
Innovation Hubs)
12.10.2018 więcej
Rozeznanie rynku na analizę, ocenę i wnioski dot. wymagań profilu kompetencyjnego Doradca Przemysłu Przyszłości
Rozeznanie rynku na analizę, ocenę i wnioski dot. wymagań
profilu kompetencyjnego Doradca Przemysłu Przyszłości
10.10.2018 więcej
Organizacja i obsługa szkolenia pt. Budowanie efektywnych zespołów oparte o skuteczną komunikację, różnorodność osobowości i pokoleń
Organizacja i obsługa szkolenia pt. Budowanie efektywnych
zespołów oparte o skuteczną komunikację, różnorodność
osobowości i pokoleń
08.10.2018 więcej
Wykonanie zabudowy technicznej w pomieszczeniach poligrafii
Wykonanie zabudowy technicznej w pomieszczeniach Poligrafii
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
05.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się